Triedenie paliet

Podľa staršieho klasifikačného výnosu Českých Dráh sa použíté palety triedia do dvoch hlavných kategórií.

 

A – výberová paleta

Tieto palety sú zväčša na nerozoznanie od nových, avšak niekedy javia jemné známky opotrebovania. Zvačša platí, že boli použité len niekoľko krát, aj to v čistom prostredí. Spravidla sú zo svetlého dreva a nie sú opravované, ani poškodené.

 

B – zašedlá paleta

Do tejto kategórie patria palety, ktoré javia silnejšie známky opotrebovania, avšak plne plnia svoju funkciu. Môžu byť zašednuté, až čierne, teda opotrebované, avšak nemajú poškodenie. Môžu obsahovať aj bledé dosky, keďže daná paleta mohla byť už opravovaná. Takéto palety môžu mať rozštiepenú vrchnú dosku, avšak nie stredovú.

 

Opraviť je potrebné paletu, ktorá javí nasledovné príznaky:

- Ak chýba, alebo je prelomený aspoň jeden z prírezov plochy, na ktorú sa nakladá Tovar

- Ak chýba, alebo je prelomený jeden zo zvlakov.

- Ak je niektorý z prírezov opornej, alebo nákladnej plochy rozštiepený tak, že je vidieť jeden, alebo viacej klincov.

- Ak je aspoň jeden zo špalkov porušený tak, že sú odhalené aspoň dva klince, alebo nezodpovedá oficiálnym rozmerom*

- Ak nie je aspoň 5 označených špalíkov.

 

Ak sa na palate nachádza viac chýb(4-5), tak často sa ju neoplatí opravovať. Vždy to posúdi výrobca, pri odoberaní paliet.

Oprava nie je možná, ak bola poškodená stredová doska, pod vrchnými doskami.

 

*Oficiálne rozmery špalkov:

- Krajné špalky: 145x100x78 mm – označenie EUR, označenie garanta a čislo licencie

- Stredné špalky: 145x100x78 mm – nemusia byť označené