Oprava paliet

Oprava paliet podlieha licencii ČD, tak isto, ako ich výroba. Keďže výroba paliet má svoje pravidlá, aj oprava ich má a preto je výlučne vecou odbornej firmy, ktorá je držiteľom licencie.

Ak poškodenú paletu opravuje niekto iný, v prípade škody spôsobenej zlou kvalitou palety nie je možné požadovať náhradu u dodávateľa palety.

Zjednodušene povedané: Paleta stráca garanciu pri neodbornou, nepovolenom zásahu.

Na jar roku 2007 sa na konferencii v Prahe, ktorej sa zúčastnili firmy udeľujúce licenciu, diskutovalo o nielen materiálnych škodách zapríčinených neodbornou opravou, pri poškodení palety. Dospelo sa k tomu, že v takomto prípade nie je možné požadovať náhradu u dodávateľa paliet.

Majiteľ, ktorý si chce palety opravovať sám, alebo si ich nechá opravovať firmou bez licencie, musí zvážiť, či mu stojí za lacnejšiu opravu riskovať život iných v prípade zlyhania opravy.

České dráhy začali dokonca s kontrolami firiem, ktoré vyrábajú alebo opravujú palety bez licencií. Takéto firmy chcú ušetriť na licenčných poplatkoch, a niektoré dokonca falšujú výrobné čísla, alebo používajú existujúce výrobné kódy bez vedomia majiteľov.

Je to neprípustné, pretože majitelia, ktorí dávajú priestor takýmto firmám tým, že vedome kupujú ich výrobky, ohrozujú zamestnancov a pracovníkov na výrobných linkách.

Oprava paliet by sa nemala podceňovať. Palety prechádzajú výrobnými linkami, cestujú, vymieňajú sa a dochádzajú do kontaktu s obrovským množstvom ľudí a techniky. A životy týchto všetkých môžu byť vystavené riziku.