Profil spoločnosti

Spoločnosť vznikla pod názvom „Drevoštýl“ v marci 2003. Od 24.11.2005 vystupuje pod novým názvom ako „Drevoporez“. Ide o súkromnú spoločnosť, ktorej majiteľom je p. Maroš Ďatko. 

Spoločnosť Drevoporez zamestnáva 15 ľudí, ktorí pracujú v dvojzmennej prevádzke 6 dní v týždni.

Naša spoločnosť sa neustále rozvíja a jej investície presiahli 1 mil. EUR. Vďaka týmto investíciám sme mohli nielen zvýšiť produkciu, ale aj rozšíriť skladovacie priestory, spevniť skladovacie plochy v areáli spoločnosti, ako aj vybudovať vlastnú kotolňu na pilinnú štiepku, piliny a drevný odpad (250 kW). Investícia do kotolne bola stimulom pre vybudovanie mnohofunkčnej plnoautomatickej dvojkomorovej sušiarne, ktorá je zásobovaná teplom z novovybudovanej kotolne. Vynaložené investície nám okrem toho pomohli zvýšiť aj úroveň ponúkaných služieb. 

Výsledkom vynaložených investícií bolo rozšírenie palety služieb, ktoré spoločnosť ponúka (mnohosmerné spracovanie dreva až po hotový výrobok). 

Spoločnosť sa špecializuje na:

•výrobu jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva po finálny produkt 

•opracovanie drevnej hmoty a výrobu komponentov z dreva 

•piliarske práce

•ťažbu dreva a pridružené služby 

•porez a predaj guľatiny 

Spoločnosť Drevoporez je zárukou kvality, profesionality, serióznosti, a zodpovedného prístupu ku klientom.

Spoločnosť Drevoporez má viac ako 10-ročnú tradíciu vo výrobe: 

•stolárskeho, stavebného, paletového a nábytkárskeho reziva

•certifikovaných euro paliet

•fumingovaných paliet 

•paliet rôzneho typu a druhu 

•palivového dreva

•rôznych drevárskych výrobkov

 

V roku 2009 spoločnosť Drevoporez získala Licenciu na výrobu paliet s ochrannou známkou „ČD“ a následné povolenie na výrobu drevených paliet značky „EUR“ s výrobným kódom 260. 

V roku 2011 spoločnosť Drevoporez obdržala Osvedčenie o spôsobilosti zabezpečiť tepelné ošetrenie drevného obalového materiálu podľa požiadaviek fytosanitárnej normy FAO ISPM č. 15/2002.

V roku 2011 Drevoporez získal Osvedčenie IPPC o zápise do registra výrobcov s registračným číslom SK – 2894 a Rozsahom činnosti: výrobca 9.01 AB

 

Súčasnosť

V súčasnej dobe je spoločnosť zameraná na:

•kompletné spracovanie dreva pre nábytkársky priemysel

•výrobu ošetrených koncových komponentov pre nábytkársky priemysel

•výrobu europaliet s IPPC ošetrením, podľa potreby aj s vysušením pod 20% vlhkosti

•fumingovaných paliet 

•výrobu jednorazových a atypických paliet

•výroby stavebného, stolárskeho a paletového reziva

•výrobu palivového štiepaného dreva

•výrobu palivového štiepaného dreva s vysušením pod 20% vlhkosti