Základné informácie o paletách

Europaleta je výmenný prostriedok s ložnou a  opornou plochou používaný na prepravu tovaru . Podľa medzinárodného normovaného modulu  má rozmery 1200mm x 800mm x 145mm, maximálna hmotnosť prázdnej palety je 25kg a nosnosť 1000kg. Je prispôsobená pre štvorstrannú manipuláciu  ( zo všetkých štyroch strán)  vysokozdvižnými vozíkmi. Palety vytvárajú systém lepšieho uskladňovania tovaru, uľahčujú manipuláciu s pri transporte a taktiež zvyšujú bezpečnosť pri manipulácii.

 

Paleta EUR je pri uložení v regále alebo na vidlici vozíku dimenzovaná pre nasledujúce zaťaženie:

·      1000 kg  pokial je zátaž ľubovolne rozložená na povrchu palety

·      1500 kg pokial je zátaž rovnomerne rozložená na povrchu palety

·      2000 kg pokial je zátaž v celistvej forme, a rovnomerne celou plochou dolieha na celý povrch palety

·      Pokial sú palety uložené na seba, najvyššie prípustné zataženie spodnej palety je 4000 kg, pokiaľ sa záťaž nachádza na rovnej, nehybnej poloche. Taktiež musí doliehať vodorovne a plnou váhou

 

 Materiál z ktorého sú europalety vyrábané  nesmie niesť žiadne stopy po chemickej úprave dreva, alebo ochranných prostriedkov proti extrémnemu zmodraniu dreva.Pokial je nutná ochrana dreva proti škodcom, je potrebné tepelne ošetriť drevo palety. Žadne znehodnotenie dreva, ako sú pleseň, suchá hniloba, napadnutie hubou alebo napadnutie hmyzom nie sú dovolené. Vlhkosť dreva nesmie presiahnuť 22%.

Europalety sú vyrobené na základe normy ČSN 26 9110( Európska štvorstenná paleta EUR) a podľa normy UIC435-2. Paleta je spojená 78 kusmi špeciálnych klincov, ktore sú velmi presne umiestnené podľa predpisov Medzinárodnej železničnej únie (UIC) a podľa predpisov European Paller Association (EPAL).

 Spoločnosť DREVOPOREZ vyrába palety s licenciou ČD.


PALETY DREVOPOREZ
PALETY DREVOPOREZ
PALETY DREVOPOREZ
PALETY DREVOPOREZ
PALETY DREVOPOREZ
PALETY DREVOPOREZ
PALETY DREVOPOREZ
PALETY DREVOPOREZ
PALETY DREVOPOREZ
PALETY DREVOPOREZ
PALETY DREVOPOREZ
PALETY DREVOPOREZ
PALETY DREVOPOREZ
PALETY DREVOPOREZ
PALETY DREVOPOREZ
PALETY DREVOPOREZ
PALETY DREVOPOREZ
PALETY DREVOPOREZ