Informácie o dreve

Drevo ako prírodný materiál bolo už od nepamäti nevyhnutnou súčasťou remeselnej výroby, či života človeka. Človek využíval tento materiál od dávna, pretože patrí medzi obnoviteľné zdroje energie. Tento skvostný materiál sa používa na výrobu nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov, drevostavieb, hudobných nástrojov, hračiek, papiera, zápaliek aj ako palivo. Nenahraditeľné vlastnosti dreva sú vhodné pre akúkoľvek výrobu. Vďaka moderným technológiám a získaným poznatkom o štruktúrach, či akosti dreva, naša výroba produktov veľmi rýchlo napreduje, čo možno pozorovať i na kvalite vyrábaných výrobkov.

 

VÝHODY DREVA:

·         najprirodzenejší stavebný a konštrukčný materiál, najdostupnejší materiál,

·         prírodný, ekologický, zdraviu neškodlivý

·         ľahká spracovateľnosť, dostupná likvidácia a recyklácia

·         obnoviteľný prírodný zdroj

·         drevo má vysokú tvarovú stálosť

·         drevo ma najnižšiu tepelnú roztažnosť a vynikajúcu stálosť i pevnosť, dobré tepelno-technické vlastnosti

·         veľmi vysoká zvuková a tepelná izolácia

·         dlhá životnosť, harmonizuje s prostredím, príjemný vzhľad, estetické,

·         dlho si uchováva svoj tvar a nevylučuje toxické látky, ekologický materiál

·         pružnosť, schopnosť odolávať tlaku aj ťahu, pozitívne zdravotné pôsobenie, staticky spoľahlivé ako stĺp, nosník, väzník.

 

Drevo je pevne pletivo buniek vyšších rastlín, ktoré označujeme ako dreviny.

Drevo je zahrňovane medzi trvalo obnoviteľne a udržateľne prírodné zdroje ako jeden z druhov biomasy. Čo to znamená? To, že jeho zdroj v prírode – les nie je konečný. Ma tak ako každý živý prírodný systém schopnosť vlastnej reprodukcie. Na rozdiel od ropy, zemného plynu, uhlia železnej rudy, atď. Čiže nehrozia pri ňom krízy spotreby.

Drevo je ľahko dostupný prírodný materiál, ktorý ľudia široko využívajú po celu dobu histórie.

 

Drevo je materiál, ktorý má zápornú bilanciu emisii. To znamená pri prepočte spotreby energie pri jeho výrobe, zabudovaní, prevádzke a likvidácii na produkciu CO2 vyjde negatívny výsledok, keďže strom počas rastu pohlti viac škodlivín ako ich drevo pri svojom zabudovaní vyprodukuje.

 

Drevo je predovšetkým jeden komplexný stavebný materiál. Materiál, ktorý má vynikajúce fyzikalno-mechanické vlastnosti (pomer hmotnosti k tuhosti je jedinečný), vynikajúcu opracovateľnosť, krásne estetické vlastnosti (je prijemne i na dotyk), ma nízku tepelnú prijmavosť , ma schopnosť regulovať vlhkosť, pohlcovať škodlivé latky, ako i schopnosť udržať príjemnú klímu.